Tato část webu je neveřejná a slouží k nahlížení do dokumentů zejména předsedům či jiným oprávněným osobám, kteří jsou hesla znalí a zavazující se, že zde uvedené informace použijí pouze pro svou potřebu či v nezbytném rozsahu předají těm, kteří jej nebudou nikterak dále šířit.

Jakékoliv publikování zde uvedených odkazů či dokumentů je zapovězeno.

 

dokument3 ze dne 25.7.2019