logoDOSIAOS
DOSIA

AktuálněPojištění členů OS 2018 v záložce servis ZOVyšší kolektivní smlouvy pro sekci silničního hospodářství pro příspěvkové i obchodní organizace na rok 2018 podepsány 14.prosince 2017.
(viz souhrn níže).

KSVS2018

Souhrn uzavřených koletivních smluv

kolektivní smlouva vyššího stupně MHD 2017 - 2020

kolektivní smlouva vyššího stupně SH 2018 (pro příspěvkové organizace)

kolektivni smlouva vyššího stupně SH 2018 (obchodní organizace)29.3.2017 uzavřen dodatek Kolektivní smlouvy vyššího stupně "STAVBA" nabývající účinnost dne 1.4.2017 - seznamte se


Dopis MPSV - stanovisko, plné znění v odkazu
 
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí řidičů MHD

(nařízení vlády č. 567/2006)

Změna organizace právního servisu po Prahu a Středočeský kraj

více zde


Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce

Smlouva s pojišťovnou UNIQA vstupuje v účinnost dne 1. listopadu 2016

Upřesňující  informace vám poskytneme přímo na OS.


8.června podepsal Odborový svaz  s ÚAMK ČR dohodu o možnosti členů OS DOSIA získání asisteční karty služeb ÚAMK za výhodnějších podmínek. Info na OS.


Podpis kolektivní smlouvy STAVBA na roky 2016 až 2019

Dne 4. dubna  podepsali zástupci Odborového svazu Stavba a Odborového svazu DOSIA se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR kolektivní smlouvu vyššího stupně na roky 2016 až 2019. Účinnost smlouvy je od 1.dubna 2016.

Aktuálně k dispozici na webu zde

 VKS STAVBA 2016 - 2019 

OSTATNÍ ODKAZY  (linky) platných VKS

VKS pro SH - příspěvkové organizace

VKS pro SH - obchodní organizace


Pojistné smlouvy 2018


VI. Sjezd OS DOSIA

Do funkce předsedy byl zvolen pan Jan Rejský a místopředsedou pan Jan Čup

V níže uvedených lincích se můžete seznámit s Usnesením VI. Sjezdu OS, přijatým programem OS na léta 2015 - 2020 a aktuálním zněním Stanov OS.


Dodatek č.2 kolektivní smlouvy vyššího stupně platné pro roky 2013 -2016 se Svazem podnikatelů ve stavebnictví sjednán. K nahlédnutí  po kliknutí zde.

Vážení kolegové,

dne 10.12.2014 podal Odborový svaz DOSIA členskou přihlášku pro organizaci s celostátní působností do Rady Seniorů ČR. Navázání spolupráce touto formou je nejen výhodou pro naše členy (seniory), ale i pro činnost Odborového svazu v oblasti legislativní, sociální a ekonomické.

V měsíci lednu nám bylo odpovězeno, že oficiální přijetí do Rady proběhne na prvním jednání kolegia Rady seniorů ČR a to je 25.března 2015. Jak ale bylo řečeno, jde pouze o formalitu, takže Vám prostřednictvím našich stránek připojujeme odkaz  na stránky Rady (klikni na obrázek), seniorabyste se mohli s předstihem seznámit s celou škálou činnosti a učinili představu pro naší společnou spolupráci včetně výhod vyplývající z členství.

Jan Rejský – předseda OS 

U veškerého platebního styku s Odborovým svazem uvádějte kód banky 5500

číslo účtu OS 2000179329 zůstává stejné

 

  vzor avíza  platby na účet OS

 

číslo účtu: 2000179329/ kód banky: 5500

 

variabilní a specifické symboly se nadále používají jako dosud  zde odkaz na info symboly plateb


 

LogoKoop

 

DAS


Změna ceny ubytování Černý Most

dospělý 300,- Kč

dítě do 15 let včetně 250,- Kč

Ubytování Černý Most, pokyny ico_01zásady ico_01


 

 son

Partner OS DOSIA pro porady členů OS ve věcech bydlení

Něco navíc pro seniory, členy OS DOSIA  

Ergo

Nejnižší pojištění domácnosti a úrazové pojištění

UP
Cheque Déjeuner
Partner odborů pro benefity

LogoDAS

D.A.S.  Pojišťovna právní ochrany  - exkluzivně

Zvýhodněná nabídka lázeňských a wellness pobytů členům OS DOSIA
Pro případné zájemce o členství v OS  jsme připravili: 
Přihlášku za člena ZO
Založte si odbory
Nevíte jak? Přečtěte si stručný návod jak může základní organizace vzniknout.Základem struktury Odborového svazu jsou základní organizace. Základní organizace musí mít minimálně 3 členy. To znamená, že dohodnou-li se nejméně 3 zaměstnanci v organizaci (firmě) na založení základní organizace, mohou ji založit. Optimální postup je, že přípravný výbor svolá zaměstnance (sympatizanty) na ustavující členskou schůzi, kde seznámí přítomné se svým záměrem. Členská schůze by měla především zvolit závodní výbor (minimálně předseda, místopředseda, jednatel, hospodář) a tento pověřit dalším jednáním s Odborovým svazem. Revizní komisi, která je pro další činnost základní odborové organizace nutná, je možno zvolit až na dalším zasedání. Z ustavující členské schůze je nutno vyhotovit zápis se základními údaji o ustavující členské schůzi - datum, místo, počet přítomných, jména členů přípravného výboru, kandidátka pro volby, seznam zvolených funkcionářů závodního výboru s uvedenými kontakty. Přílohou mohou být prezenční listiny a seznam členů. Zápis z členské schůze je základním dokumentem k žádosti o přijetí základní odborové organizace do Odborového svazu.