logoDOSIAOS
DOSIA

 


Aktuálně

Vyšší kolektivní smlouvy pro sekci silničního hospodářství pro příspěvkové i obchodní organizace na rok 2019 podepsány 6.prosince 2018. Platnost těchto kolektivních smluv vyššího stupně je od 1.1.2019

KSVS příspěvkovké org.                            KSVS obchodní spol.

Poznámka: od ledna 2019 se mění nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády. K tomuto nařízení přikládáme přílohu č.1 - tabulku platnou pro zaměstnance uvedených v §5 odst.1 tohoto nařízení.

Dotčené změny naleznete vždy na příslušném odkazu zařazených ve výše uvedeném textu.Upozornění. Sněm OS 4. prosince 2019 schválil drobné úpravy ve Stanovách OS a Řádu právní pomoci. Změny jste do základních organizací obdrželi spolu ze zápisem Sněmu OS. Na webových stránkách jsou již změny zahrnuty v plném znění příslušných dokumentů.

Při konání plenárního zasedání sekce silničního hospodářství a autoopravárenství 20.-21. září 2018 ve Vnorovech bylo využito této akce OS rovněž k uskutečnění pracovního jednání s Integrovaným odborovým svazem (IOZ) Slovenské republiky, a tím k naplnění dohody o vzájemné spolupráci. Výsledek je uveden v komuniké z tohoto jednání a jako zajímavost je také přiložena informace IOZ z této návštěvy.


 Informace ke změně místní příslušnosti rejstříkového soudu

V současné době Městský soud v Praze rozesílá do základních organizací usnesení, kterým přenáší svoji místní příslušnost na  krajské soudy podle sídla základní organizace. Po nabytí právní moci  tohoto usnesení bude pro základní organizaci  ve věci zápisu do veřejného rejstříku příslušný krajský soud, který je v usnesení uveden.  Krajský soud přidělí základní organizaci novou spisovou značku.

Vzhledem k tomu, že po nabytí právní moci bude Městský soud v Praze zasílat složku základní organizace příslušnému krajskému  soudu,  může ke skutečnému převodu dojít cca za týden až 14 dní. Zda složka Vaší základní organizace  byla již převedena zjistíte na stránkách justice, kde se dozvíte i  novou spisovou značku základní organizace, tzv. L.  Do doby, kdy ve výpise  základní organizace ve veřejném rejstříku bude uveden Městský soud v Praze můžete účetní závěrku zasílat k tomuto soudu.


4.dubna 2018 byl podepsán dodatek kolektivní smlouvy vyššího stupně Stavba, kterým se prodlužuje účinnost stávající části F. Mzdy, náhreda mzdy, ostatní náhrady a odměňování do 31. března 2019.

úplné znění dodatku č.2 k nahlédnutí a stažení zdePojištění členů OS 2019 v záložce servis ZO

Souhrn uzavřených koletivních smluv

kolektivní smlouva vyššího stupně MHD 2017 - 2020

kolektivní smlouva vyššího stupně SH 2019 (pro příspěvkové organizace)

kolektivni smlouva vyššího stupně SH 2019 (obchodní organizace)

VKS STAVBA 2016 - 2019  a  dodatek č.229.3.2017 uzavřen dodatek Kolektivní smlouvy vyššího stupně "STAVBA" nabývající účinnost dne 1.4.2017 - seznamte se


Dopis MPSV - stanovisko, plné znění v odkazu
 
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí řidičů MHD

(nařízení vlády č. 567/2006)

Změna organizace právního servisu po Prahu a Středočeský kraj

více zde


Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce

Smlouva s pojišťovnou UNIQA vstupuje v účinnost dne 1. listopadu 2016

Upřesňující  informace vám poskytneme přímo na OS.


U veškerého platebního styku s Odborovým svazem uvádějte kód banky 5500

číslo účtu OS 2000179329 zůstává stejné

 

  vzor avíza  platby na účet OS

 

číslo účtu: 2000179329/ kód banky: 5500

 

variabilní a specifické symboly se nadále používají jako dosud  zde odkaz na info symboly plateb


 Ceny ubytování Černý Most 2019

dospělý 400,- Kč

dítě do 15 let včetně 300,- Kč

Ubytování Černý Most, pokyny ico_01zásady ico_01


 

 son

Partner OS DOSIA pro porady členů OS ve věcech bydlení

UP
Cheque Déjeuner
Partner odborů pro benefity

LogoDAS

D.A.S.  Pojišťovna právní ochrany  - exkluzivně

Zvýhodněná nabídka lázeňských a wellness pobytů členům OS DOSIA
Pro případné zájemce o členství v OS  jsme připravili: 
Přihlášku za člena ZO
Založte si odbory
Nevíte jak? Přečtěte si stručný návod jak může základní organizace vzniknout.Základem struktury Odborového svazu jsou základní organizace. Základní organizace musí mít minimálně 3 členy. To znamená, že dohodnou-li se nejméně 3 zaměstnanci v organizaci (firmě) na založení základní organizace, mohou ji založit. Optimální postup je, že přípravný výbor svolá zaměstnance (sympatizanty) na ustavující členskou schůzi, kde seznámí přítomné se svým záměrem. Členská schůze by měla především zvolit závodní výbor (minimálně předseda, místopředseda, jednatel, hospodář) a tento pověřit dalším jednáním s Odborovým svazem. Revizní komisi, která je pro další činnost základní odborové organizace nutná, je možno zvolit až na dalším zasedání. Z ustavující členské schůze je nutno vyhotovit zápis se základními údaji o ustavující členské schůzi - datum, místo, počet přítomných, jména členů přípravného výboru, kandidátka pro volby, seznam zvolených funkcionářů závodního výboru s uvedenými kontakty. Přílohou mohou být prezenční listiny a seznam členů. Zápis z členské schůze je základním dokumentem k žádosti o přijetí základní odborové organizace do Odborového svazu.